You are here

Privacy statement

Privacy statement

De Nederlandse NMR Discussie Groep, gevestigd aan Padualaan 8, 3584 CH Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Website:http://www.nmrdg.nl

E-mail:nmrdgnl@gmail.com

Telefoon: 030 253 4035

Postadres:

Secretariaat Nederlandse NMR Discussie Groep

Bijvoet Centrum voor Biomoleculair Onderzoek

Universiteit Utrecht

Padualaan 8

3584 CH Utrecht

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Nederlandse NMR Discussie Groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten (waaronder deelname aan onze bijeenkomsten) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·       Voornaam

·       Achternaam

·       E-mailadres

De Nederlandse NMR Discussie Groep gebruikt een separate website, laposta.nl, voor registratie van haar gegevens. De keuze voor Laposta.nl is met name omdat zij deze gegevens bewaart op servers in Nederland.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nmrdgnl@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Nederlandse NMR Discussie Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·      Een beperkt aantal keren per jaar, verzenden van mailings, met nieuwsbrief en/of aankondigingen van onze bijeenkomsten

·      U te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Na aanmelding op onze bijeenkomsten wordt uw persoonsgegevens (emailadres, voornaam en achternaam) toegevoegd aan onze mailinglijst om U te kunnen attenderen op volgende bijeenkomsten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Naam en emailadres wordt op de website van laposta.nl bewaard en gebruikt voor het versturen van de mailings en aankondigen van onze bijeenkomsten. Men kan zich hiervoor afmelden via een link onderaan de e-mail die via laposta.nl wordt verstuurd. De gegevens worden dan uit het systeem verwijderd. 

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is voor onze diensten (met name attendering op onze bijeenkomsten). Indien het emailadres niet meer actief is (te zien door hard bounces bij mailings) kunnen email adres en gegevens worden verwijderd. 

Voor organiseren van bijeenkomsten kunnen persoonlijke gegevens zoals dieetwensen worden gevraagd. Deze gegevens worden direct na de bijeenkomst verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Nederlandse NMR Discussie Groep verstrekt de gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten (zoals organisatie van onze bijeenkomsten) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Voor de gegevens registratie maakt de Nederlandse NMR Discussie Groep gebruik van de website van laposta.nl. Deze plaatsen uitsluitend hun logo onderaan elke nieuwsbrief die via hen aan U wordt verstuurd. Ze gebruiken de persoonsgegevens verder niet voor het maken van reclame, en delen de persoonsgegevens op geen enkele wijze met derden. Lees verder op https://laposta.nl/privacy-statement

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Laposta.nl maakt gebruik van cookies voor het gebruiksgemak van hun programma. Lees verder op https://laposta.nl/cookies

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor ons het eenvoudigste, doet U dit via de links onderaan de e-mail of nieuwsbrief. 

Wanneer U deze informatie niet meer heeft, kunt U zich opnieuw registreren met hetzelfde e-mailadres waarmee U zich eerder heeft geregistreerd. U kunt Uzelf dan opnieuw een link toesturen voor aanpassing van uw gegevens, of uw gegevens verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens ook sturen naar nmrdgnl@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

De Nederlandse NMR Discussie Groep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Nederlandse NMR Discussie Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nmrdgnl@gmail.com